บรรยายเนื้อหาองค์ความรู้ที่1

เนื้อหาองค์ความรู้ที่1

1.บรรยายการก่อการร้าย

2.คดีการฟอกเงินต่างประเทศ

3.คดีทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง

4.การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย

 

ผู้แต่ง :

ปีที่แต่ง : 2561


เข้าชม 383