เนื้อหาองค์ความรู้ที่2

เนื้อหาองค์ความรู้ที่2

1.การตรวจสอบทางเทคโนโลยี การสะกดรอยเงินเสมือน (Cryptocurrency) และศิลปะการสืบสวนการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์

2.การวิเคราะห์ข้อมูลการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ (Call Detail Record (CDR))

3.ประมวลภาพกิจกรรมองค์ความรู้ที่2

4.แบบฟอร์มกรอกเนื้อหาองค์ความรู้ที่2

 

ผู้แต่ง :

ปีที่แต่ง : 2561


เข้าชม 353