การฝึกอบรมต่าง11ๆ

การฝึกอบรม

1.การฝึกอบรมเรื่อง การสืบสวนสอบสวนเงินดิจิทัล(Bitcoin Investigation)

2.การฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ผู้แต่ง :

ปีที่แต่ง : 2561


เข้าชม 126