รายงานผลการประชุมต่างๆ

รายงานผลการประชุมต่างๆ ดังนี้

1.รายงานผลการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินเดีย ครั้งที่ 12

2.รายงานผลการเดินไปราชการ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

3.ผลการประชุมสุดยอด 2019 ASEAN Regulatory Summit ณ ประเทศสิงคโปร์

4.รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมระดับโลกการต่อต้านการทุจริตและการติดตามทรัพย์สิน

5.รายงานการเดินทางไปประชุมประจำปี CARIN ANNUAL MEETING 2019

 

ผู้แต่ง :

ปีที่แต่ง : 2563


จำนวนดาวน์โหลด 3 เข้าชม 146