รายงานผลการประชุมต่างๆ

รายงานผลการประชุมต่างๆ ดังนี้ 

6.รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ"Experience in Countering Terrorism and Terrorist Financing Through Case Studies" ณ กรุงโคลัมเบีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

7.รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Compliance & Transparency Week 2019 ณ สารธารณรัฐสิงคโปร์

8.รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Promoting Beneficial Ownership Transparency in Southeast Asia ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

9.รายงานการประชุมเครือข่ายการติดตามสินทรัพย์ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค ประจำปีครั้งที่5

10.รายงานผลการเข้าร่วมการประชุม 2020 Egmont Group ณ สาธารณรัฐมอริเซียส

ผู้แต่ง :

ปีที่แต่ง : 2563


เข้าชม 413