ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ

ชื่อเรื่อง: Diplomatic relation between Thailand and Soviet Union 1946
แหล่งที่มาข้อมูล: USA
ภาษาที่ใช้: ENG
สำนักพิมพ์:

ดูเพิ่มเติม
ชื่อเรื่อง: Conditions to establish diplomatic relations between Soviet Union and Siam
แหล่งที่มาข้อมูล: USA
ภาษาที่ใช้: ENG
สำนักพิมพ์:

ดูเพิ่มเติม
ชื่อเรื่อง: 11
แหล่งที่มาข้อมูล: KOR
ภาษาที่ใช้: KOR
สำนักพิมพ์:

ดูเพิ่มเติม
ชื่อเรื่อง: Diplomatic relation between Thailand and Soviet Union 1946
แหล่งที่มาข้อมูล: USA
ภาษาที่ใช้: ENG
สำนักพิมพ์:

ดูเพิ่มเติม
ชื่อเรื่อง: Negotiation of trade arrangement between Siam and occupied Japan
แหล่งที่มาข้อมูล: USA
ภาษาที่ใช้: ENG
สำนักพิมพ์: the U.S. National Archives and Records Administration

ดูเพิ่มเติม
ชื่อเรื่อง: Foreign Relations of the United States 1949 Volume VIII The Far East: China
แหล่งที่มาข้อมูล: USA
ภาษาที่ใช้: ENG
สำนักพิมพ์: United States Government Printing Office Washington : 1978

ดูเพิ่มเติม
ชื่อเรื่อง: Negotiation of trade arrangement between Siam and occupied Japan
แหล่งที่มาข้อมูล: USA
ภาษาที่ใช้: ENG
สำนักพิมพ์: the U.S. National Archives and Records Administration

ดูเพิ่มเติม
ชื่อเรื่อง: Acquisition by Americans of land in Siam
แหล่งที่มาข้อมูล: USA
ภาษาที่ใช้: ENG
สำนักพิมพ์: Department of state deivision of far eastern affaers

ดูเพิ่มเติม
ชื่อเรื่อง: Siam-ownership of land by U.S.citizens and corporations.
แหล่งที่มาข้อมูล: USA
ภาษาที่ใช้: ENG
สำนักพิมพ์: 26 Broadway New York

ดูเพิ่มเติม
ชื่อเรื่อง: Memorandum in regard to acquisition of land by Americans in Siam
แหล่งที่มาข้อมูล: USA
ภาษาที่ใช้: ENG
สำนักพิมพ์: the U.S. National Archives and Records Administration

ดูเพิ่มเติม